Tag:

KHÁM PHÁ

Chinh phục 'rương kho báu' tại HUFLIT Hóc Môn: Môi trường học tập hiện đại, đời sống sinh viên năng động, phòng thực hành tiện nghi. Đa dạng các câu lạc bộ, sự kiện vui chơi, gắn kết doanh nghiệp, dự án thực tế. Video KHÁM PHÁ

Khám Phá Trường Học 2023 | Bất ngờ với ‘kho báu’ của Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
Khám Phá Trường Học 2023 | Bất ngờ với ‘kho báu’ của Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Chinh phục 'rương kho báu' tại HUFLIT Hóc Môn: Môi trường học tập hiện đại, đời sống sinh viên năng động, phòng thực hành tiện nghi. Đa dạng các câu lạc bộ, sự kiện vui chơi, gắn kết doanh nghiệp, dự án thực tế.

Từ ngày
Đến ngày