03/07/2019
DƯƠNG LIỄU - THANH THẢO
DƯƠNG LIỄU - THANH THẢO

Công chúng thủ đô vừa được khám phá nhiều điều thú vị trong triển lãm Lễ cưới truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Triển lãm diễn ra đến ngày 10-7, tại Trung Tâm triển lãm Vân Hồ, Hà Nội.