11/09/2019
LÊ TỨ – PHƯỚC TUẦN – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY
LÊ TỨ – PHƯỚC TUẦN – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY

Sở GTVT TP.HCM cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2019, khối lượng vận tải hành khách công cộng chỉ ước đạt 411,7 triệu lượt khách.Sự phát triển của xe ôm công nghệ, xe cá nhân là một trong những nguyên nhân khiến lượng hành khách đi xe buýt trên địa bàn TP.HCM giảm mạnh.