Tag:

khắc phục hậu quả

Ngày 3-1, người nhà ông Trần Văn Hiệp (chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã nộp 4,2 tỉ đồng thông qua Cơ quan điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả cho ông Hiệp. Video khắc phục hậu quả

Gia đình Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nộp 4,2 tỉ khắc phục hậu quả
Tin nóng   |   03/01/2024
Gia đình Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nộp 4,2 tỉ khắc phục hậu quả

Ngày 3-1, người nhà ông Trần Văn Hiệp (chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã nộp 4,2 tỉ đồng thông qua Cơ quan điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả cho ông Hiệp.