Tag:

kết quả xét nghiệm

TTO – TP.HCM yêu cầu thực hiện ngay gói hỗ trợ đợt 3, không phân biệt thường trú, tạm trú? Xét nghiệm cho tiểu thương, học sinh, công nhân… ra sao khi bình thường mới? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 24-9. Video kết quả xét nghiệm

Robot Hỏi - Đáp: Học sinh, giáo viên phải xét nghiệm PCR 7 ngày một lần? TP.HCM chi ngay hỗ trợ đợt 3?
Bạn có biết   |   24/09/2021
Robot Hỏi - Đáp: Học sinh, giáo viên phải xét nghiệm PCR 7 ngày một lần? TP.HCM chi ngay hỗ trợ đợt 3?

TTO – TP.HCM yêu cầu thực hiện ngay gói hỗ trợ đợt 3, không phân biệt thường trú, tạm trú? Xét nghiệm cho tiểu thương, học sinh, công nhân… ra sao khi bình thường mới? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 24-9.