Tag:

kết quả điều tra

Theo lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, kết quả điều tra đến nay xác định Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư thông qua gian dối trong phát hành trái phiếu. Video kết quả điều tra

Gian dối trong phát hành trái phiếu, Vạn Thịnh Phát lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư
Tin nóng   |   02/10/2023
Gian dối trong phát hành trái phiếu, Vạn Thịnh Phát lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư

Theo lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, kết quả điều tra đến nay xác định Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư thông qua gian dối trong phát hành trái phiếu.