Tag:

kết quả bầu cử

TTO - Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bình Dương được kiện toàn theo quyết định điều động, phân công của Trung ương và kết quả bầu của HĐND tỉnh. Video kết quả bầu cử

Bình Dương có Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh mới
Tin nóng   |   10/07/2021
Bình Dương có Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh mới

TTO - Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bình Dương được kiện toàn theo quyết định điều động, phân công của Trung ương và kết quả bầu của HĐND tỉnh.