Tag:

Kết nối xanh

Sáng nay, ngày 12-3, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Thành Đoàn TP.HCM công bố chiến dịch Giờ Trái đất 2019. Năm nay, chiến dịch đánh dấu năm thứ 11 tổ chức tại Việt Nam, có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức cũng như triển khai các dự án khác biệt hơn so với các năm trước. Video Kết nối xanh

Hơn 5.000 tình nguyện viên tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2019 tại TP.HCMLive
Tin nóng   |   12/03/2019
Hơn 5.000 tình nguyện viên tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2019 tại TP.HCM

Sáng nay, ngày 12-3, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Thành Đoàn TP.HCM công bố chiến dịch Giờ Trái đất 2019. Năm nay, chiến dịch đánh dấu năm thứ 11 tổ chức tại Việt Nam, có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức cũng như triển khai các dự án khác biệt hơn so với các năm trước.