Tag:

kết nối công tơ

Trong lễ biểu dương người lao động EVNNPT tiêu biểu năm 2022, anh Nguyễn Hoàng Nhật được vinh danh nhờ việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào ngành truyền tải điện. Video kết nối công tơ

Ứng dụng IT: Tối ưu công tác quản lý vận hành Trạm biến áp
Bạn có biết   |   03/12/2022
Ứng dụng IT: Tối ưu công tác quản lý vận hành Trạm biến áp

Trong lễ biểu dương người lao động EVNNPT tiêu biểu năm 2022, anh Nguyễn Hoàng Nhật được vinh danh nhờ việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào ngành truyền tải điện.