Tag:

kéo bè

Không có cầu, nhiều năm qua học sinh ở các xã Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã phải kéo bè phao vượt sông Cái đến trường. Video kéo bè

Học sinh kéo bè phao vượt sông Cái đến trườngLive
Tin nóng   |   08/11/2018
Học sinh kéo bè phao vượt sông Cái đến trường

Không có cầu, nhiều năm qua học sinh ở các xã Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã phải kéo bè phao vượt sông Cái đến trường.