Tag:

kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Sau nhiều nỗ lực cải tạo cảnh quan, ý thức chưa tốt của một số người dân đang làm kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP.HCM) xấu đi vì rác thải, ô nhiễm. Video kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Đủ thứ rác thải tràn lan, gây ô nhiễm dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
Tin nóng   |   15/10/2023
Đủ thứ rác thải tràn lan, gây ô nhiễm dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Sau nhiều nỗ lực cải tạo cảnh quan, ý thức chưa tốt của một số người dân đang làm kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP.HCM) xấu đi vì rác thải, ô nhiễm.