Tag:

kế hoạch tặng 25 triệu liều đầu tiên

TTO - Sau khi công bố kế hoạch tặng 25 triệu liều đầu tiên trong số 80 triệu liều vắc xin COVID-19 tặng trước cuối tháng 6, Mỹ tiếp tục công bố kế hoạch tặng 55 triệu liều còn lại. Việt Nam nằm trong số những nước được nhận. Video kế hoạch tặng 25 triệu liều đầu tiên

Video: Việt Nam nằm trong số những nước được nhận 55 triệu liều vắc xin do Mỹ tặng
Tin nóng   |   22/06/2021
Video: Việt Nam nằm trong số những nước được nhận 55 triệu liều vắc xin do Mỹ tặng

TTO - Sau khi công bố kế hoạch tặng 25 triệu liều đầu tiên trong số 80 triệu liều vắc xin COVID-19 tặng trước cuối tháng 6, Mỹ tiếp tục công bố kế hoạch tặng 55 triệu liều còn lại. Việt Nam nằm trong số những nước được nhận.