Tag:

kế hoạch phát triển

Chiều 31-10, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023. Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025... Video kế hoạch phát triển

Live
Trực tiếp   |   31/10/2023
Truyền hình trực tiếp: Quốc hội thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023

Chiều 31-10, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023. Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025...