Tag:

Kajiki

Đầu giờ chiều ngày 4-9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (tên quốc tế Kajiki) nên nhiều nơi trong tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra giông lốc làm tốc mái, sập nhiều căn nhà và gây đổ ngã nhiều cây ăn trái của người dân. Video Kajiki

Áp thấp nhiệt đới Kajiki làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân
Tin nóng   |   05/09/2019
Áp thấp nhiệt đới Kajiki làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân

Đầu giờ chiều ngày 4-9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (tên quốc tế Kajiki) nên nhiều nơi trong tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra giông lốc làm tốc mái, sập nhiều căn nhà và gây đổ ngã nhiều cây ăn trái của người dân.