Tag:

Indie

TTO - Lần đầu xuất hiện trong MV mới “Chờ đợi có đáng sợ” sau 2 năm, Á quân Sing My Song 2018 – Andiez Nam Trương nói gì về những áp lực đối với một hit-maker “trăm triệu view", những nhận xét “đu trend”, “một màu”, không vượt qua cái bóng "1 phút"? Video Indie

Andiez Nam Trương nói gì về 'đu trend', 'một màu', không vượt qua cái bóng '1 phút'?
Giải trí   |   23/07/2020
Andiez Nam Trương nói gì về 'đu trend', 'một màu', không vượt qua cái bóng '1 phút'?

TTO - Lần đầu xuất hiện trong MV mới “Chờ đợi có đáng sợ” sau 2 năm, Á quân Sing My Song 2018 – Andiez Nam Trương nói gì về những áp lực đối với một hit-maker “trăm triệu view", những nhận xét “đu trend”, “một màu”, không vượt qua cái bóng "1 phút"?