Tag:

implant

Suốt nhiều năm sống cùng tình trạng răng implant hỏng, ông Michael - cựu y tá người Mỹ (66 tuổi) đã đến nhiều nước trên thế giới để tìm kiếm nơi điều trị. Hành trình khắc phục hậu quả trồng răng implant thất bại của ông ra sao? Video implant

Hành trình khắc phục trồng răng implant thất bại của cựu y tá người Mỹ
Bạn có biết   |   26/04/2021
Hành trình khắc phục trồng răng implant thất bại của cựu y tá người Mỹ

Suốt nhiều năm sống cùng tình trạng răng implant hỏng, ông Michael - cựu y tá người Mỹ (66 tuổi) đã đến nhiều nước trên thế giới để tìm kiếm nơi điều trị. Hành trình khắc phục hậu quả trồng răng implant thất bại của ông ra sao?