Tag:

iếp sức nhà nông 2022

Ngay sau khi nhận vốn từ chương trình Tiếp sức nhà nông, các hộ nông dân ở Hoà Bình đã mua con giống, tu sửa chuồng trại. Những mô hình sinh kế bền vững đang được định hình. Video iếp sức nhà nông 2022

Tiếp sức nhà nông 2022: Đàn bò mơ ước từ đồng vốn nghĩa tình
Bạn có biết   |   23/11/2022
Tiếp sức nhà nông 2022: Đàn bò mơ ước từ đồng vốn nghĩa tình

Ngay sau khi nhận vốn từ chương trình Tiếp sức nhà nông, các hộ nông dân ở Hoà Bình đã mua con giống, tu sửa chuồng trại. Những mô hình sinh kế bền vững đang được định hình.