Tag:

Hy Lạp

Cơn bão Daniel đổ bộ vào Hy Lạp vào ngày 4-9 mang theo lượng mưa lớn bất thường. Lượng nước trút xuống vào ngày 5-9 lớn tới mức cuốn trôi cả ô tô trong bãi đỗ xe ra biển. Video Hy Lạp

Mưa lũ cuốn trôi ô tô từ trong bãi đỗ xe ra biển
Thế giới   |   06/09/2023
Mưa lũ cuốn trôi ô tô từ trong bãi đỗ xe ra biển

Cơn bão Daniel đổ bộ vào Hy Lạp vào ngày 4-9 mang theo lượng mưa lớn bất thường. Lượng nước trút xuống vào ngày 5-9 lớn tới mức cuốn trôi cả ô tô trong bãi đỗ xe ra biển.