Tag:

huyện Cần Giuộc

Cột cờ cảng quốc tế Long An đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là cột cờ ống thép cao nhất Việt Nam với 63m. Video huyện Cần Giuộc

Cột cờ cảng quốc tế Long An 63m được xác lập kỷ lục cao nhất Việt Nam
Tin nóng   |   24/06/2023
Cột cờ cảng quốc tế Long An 63m được xác lập kỷ lục cao nhất Việt Nam

Cột cờ cảng quốc tế Long An đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là cột cờ ống thép cao nhất Việt Nam với 63m.