Tag:

hủy chuyến bai

Hàng loạt chuyến bay hủy và lùi giờ do ảnh hưởng của cơn bão số 6 tại khu vực Nam Trung Bộ ngày 10-11. Nhiều chuyến bay sẽ bay sớm, khách cần theo dõi để tránh lỡ chuyến. Video hủy chuyến bai

Hàng loạt chuyến bay hủy và lùi giờ do ảnh hưởng của cơn bão số 6
Tin nóng   |   10/11/2019
Hàng loạt chuyến bay hủy và lùi giờ do ảnh hưởng của cơn bão số 6

Hàng loạt chuyến bay hủy và lùi giờ do ảnh hưởng của cơn bão số 6 tại khu vực Nam Trung Bộ ngày 10-11. Nhiều chuyến bay sẽ bay sớm, khách cần theo dõi để tránh lỡ chuyến.