Tag:

hữu nghị

TTO - Tại cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị đang tồn 1.931 xe hàng hóa (trong đó có 1.442 xe hoa quả), do đó tỉnh Lạng Sơn sẽ kéo dài thời hạn tạm thời dừng tiếp nhận xe chở mặt hàng hoa quả tươi đến ngày 5-3 Video hữu nghị

Video: Lạng Sơn tạm thời dừng tiếp nhận xe hoa quả tươi lên cửa khẩu đến ngày 5-3
Tin nóng   |   23/02/2022
Video: Lạng Sơn tạm thời dừng tiếp nhận xe hoa quả tươi lên cửa khẩu đến ngày 5-3

TTO - Tại cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị đang tồn 1.931 xe hàng hóa (trong đó có 1.442 xe hoa quả), do đó tỉnh Lạng Sơn sẽ kéo dài thời hạn tạm thời dừng tiếp nhận xe chở mặt hàng hoa quả tươi đến ngày 5-3