Tag:

hương vị phở

Quán phở Út Trân của anh Phạm Hữu Đức – Một doanh nhân trẻ trong lĩnh vực kỹ thuật. Khi đã có kinh tế vững vàng, anh Đức đến với phở như một nghề tay trái để thoả lòng đam mê với hai tiếng “phở ngon”. Video hương vị phở

Phở Út Trân - Vị phở ngon từ chàng doanh nhân trẻ
Bạn có biết   |   07/12/2022
Phở Út Trân - Vị phở ngon từ chàng doanh nhân trẻ

Quán phở Út Trân của anh Phạm Hữu Đức – Một doanh nhân trẻ trong lĩnh vực kỹ thuật. Khi đã có kinh tế vững vàng, anh Đức đến với phở như một nghề tay trái để thoả lòng đam mê với hai tiếng “phở ngon”.