Tag:

hướng về miền Trung

Sáng 22-12, Tổng công ty Điện lực TP.HCM phối hợp Công ty Điện lực Quảng Bình đã trao tặng 100 bộ máy tính cho các trường học tại vùng lũ tỉnh Quảng Bình. Video hướng về miền Trung

Tặng 100 bộ máy tính cho 10 trường học tại vùng lũ Quảng Bình
Bạn có biết   |   23/12/2020
Tặng 100 bộ máy tính cho 10 trường học tại vùng lũ Quảng Bình

Sáng 22-12, Tổng công ty Điện lực TP.HCM phối hợp Công ty Điện lực Quảng Bình đã trao tặng 100 bộ máy tính cho các trường học tại vùng lũ tỉnh Quảng Bình.