Tag:

hướng dẫn

Dù hiện nay hệ thống điện tại nhà đã được bảo vệ khá tốt bằng cầu chì, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi 1 số trường hợp ổ điện bị chập, gây cháy ổ cắm, tủ điện... Trong những trường hợp này cần xử trí như thế nào? Video hướng dẫn

Chỉ cho bạn cách xử lý khi ổ điện bị chập và gây cháy
Bạn có biết   |   20/09/2023
Chỉ cho bạn cách xử lý khi ổ điện bị chập và gây cháy

Dù hiện nay hệ thống điện tại nhà đã được bảo vệ khá tốt bằng cầu chì, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi 1 số trường hợp ổ điện bị chập, gây cháy ổ cắm, tủ điện... Trong những trường hợp này cần xử trí như thế nào?