06/11/2019
TÂN HỢP – THƯ TRẦN – THÚY QUYÊN
TÂN HỢP – THƯ TRẦN – THÚY QUYÊN

Thời điểm này, các cánh đồng ngập nước ở xã Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp được chính quyền địa phương mở cống, xả nước từ đồng ra kênh để xuống giống lúa Đông Xuân, người dân tranh thủ hứng cá ngay tại cống, thu nhập tiền triệu mỗi ngày.