Tag:

hộp kỷ niệm

Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM đã tổ chức làm những chiếc hộp lưu giữ kỷ niệm đầu đời tặng cho gia đình sản phụ sanh tại Phòng sanh thân thiện của bệnh viện. Video hộp kỷ niệm

Kỳ diệu chiếc hộp kỷ niệm đầu đời cho trẻ sơ sinh
Thú vị   |   01/04/2019
Kỳ diệu chiếc hộp kỷ niệm đầu đời cho trẻ sơ sinh

Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM đã tổ chức làm những chiếc hộp lưu giữ kỷ niệm đầu đời tặng cho gia đình sản phụ sanh tại Phòng sanh thân thiện của bệnh viện.