30/11/2019

Hơn 7.000 người khuyết tật tham gia Ngày hội thiện tâm nhân ái 2019

Hưởng ứng ngày Quốc tế Người khuyết tật 3-12, Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội TP.HCM phối hợp với Khu du lịch văn hóa Suối Tiên phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Ngày hội thiện tâm nhân ái, đánh dấu hành trình 20 năm “San sẻ yêu thương - Ươm mầm nhân ái” với nhiều hoạt động mang ý nghĩa.