Tag:

Hội nghị

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hợp tác thu hộ tiền điện năm 2020 giữa EVNSPC với các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán. Video Hội nghị

Không dùng tiền mặt, điểm sáng trong kinh doanh của EVNSPC
Bạn có biết   |   01/12/2020
Không dùng tiền mặt, điểm sáng trong kinh doanh của EVNSPC

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hợp tác thu hộ tiền điện năm 2020 giữa EVNSPC với các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán.