Tag:

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19

TTO – Người hiến máu đi qua các chốt chặn ra sao? Nếu biết mắc COVID-19, tôi phải làm gì? Thời hạn mai táng, hỏa táng người mất vì COVID-19 là bao lâu? là những nội dung chính vừa được giải đáp trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 07-8. Video HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19

Bạn có biết   |   07/08/2021
Robot Hỏi - Đáp: Người hiến máu đi qua các chốt chặn ra sao? Nếu biết mắc COVID-19 phải làm gì, gọi ai?

TTO – Người hiến máu đi qua các chốt chặn ra sao? Nếu biết mắc COVID-19, tôi phải làm gì? Thời hạn mai táng, hỏa táng người mất vì COVID-19 là bao lâu? là những nội dung chính vừa được giải đáp trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 07-8.