Tag:

Hội chợ

Cá bảy màu được một gian hàng bán đồng giá 40.000 đồng/con tại hội chợ đã thu hút đông khách hàng. Thậm chí, nhiều dân chơi tranh giành chỉ để có được con cá lớn hơn que tăm này. Video Hội chợ

Đồng giá 40.000 đồng/con, cá bảy màu
Tin nóng | 13/11/2019
Đồng giá 40.000 đồng/con, cá bảy màu "đại náo" hội chợ

Cá bảy màu được một gian hàng bán đồng giá 40.000 đồng/con tại hội chợ đã thu hút đông khách hàng. Thậm chí, nhiều dân chơi tranh giành chỉ để có được con cá lớn hơn que tăm này.