30/05/2019
TRÀ CÂU – ANH THƯ – TRINH TRÀ
TRÀ CÂU – ANH THƯ – TRINH TRÀ

Tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Không ít học sinh bị thương tật, tổn thương suốt cuộc đời và bỏ học chính vì bạo lực học đường gây ra.

Video liên quan