Tag:

hoạt động xe khách liên tỉnh

TTO – Mới có 7 tỉnh thành chấp thuận chạy lại xe khách liên tỉnh? Tổ chức ra sao? Để được đi lại liên tỉnh, người dân cần đáp ứng những điều kiện gì? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 13-10. Video hoạt động xe khách liên tỉnh

Robot Hỏi - Đáp: Mới có 7 tỉnh thành cho chạy lại xe khách liên tỉnh? Cần điều kiện gì?
Bạn có biết   |   13/10/2021
Robot Hỏi - Đáp: Mới có 7 tỉnh thành cho chạy lại xe khách liên tỉnh? Cần điều kiện gì?

TTO – Mới có 7 tỉnh thành chấp thuận chạy lại xe khách liên tỉnh? Tổ chức ra sao? Để được đi lại liên tỉnh, người dân cần đáp ứng những điều kiện gì? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 13-10.