Tag:

Hoạt động cộng đồng

Ngay sau gala Ngày của phở 2022, những Hoa hồi vàng, Hoa hồi bạc cùng các văn nghệ sĩ, hoa hậu… đã tham gia nấu phở tặng trẻ em bại não ở tỉnh Nam Định. Video Hoạt động cộng đồng

Ngày của Phở 2022: Gửi yêu thương qua những tô phở dành cho trẻ bại não
Bạn có biết   |   14/12/2022
Ngày của Phở 2022: Gửi yêu thương qua những tô phở dành cho trẻ bại não

Ngay sau gala Ngày của phở 2022, những Hoa hồi vàng, Hoa hồi bạc cùng các văn nghệ sĩ, hoa hậu… đã tham gia nấu phở tặng trẻ em bại não ở tỉnh Nam Định.