Tag:

hoang sơ kỳ bí

Cuối năm 2019, trong buổi sáng se lạnh, chúng tôi rời thị trấn Bình Liêu, Quảng Ninh, bằng xe máy chạy dọc theo đường 61 và 68. Dọc cung đường, có thể thấy nhiều cột mốc nằm ở vị trí đặc biệt, tạo nên cảnh sắc ngoạn mục giữa đất trời. Video hoang sơ kỳ bí

Bình Liêu - hoang sơ kỳ bí
Thú vị | 05/02/2020
Bình Liêu - hoang sơ kỳ bí

Cuối năm 2019, trong buổi sáng se lạnh, chúng tôi rời thị trấn Bình Liêu, Quảng Ninh, bằng xe máy chạy dọc theo đường 61 và 68. Dọc cung đường, có thể thấy nhiều cột mốc nằm ở vị trí đặc biệt, tạo nên cảnh sắc ngoạn mục giữa đất trời.