03/06/2019
THÀNH NGUYÊN – SANH TÀI – THẾ SẢY
THÀNH NGUYÊN – SANH TÀI – THẾ SẢY

Người dân cho biết, họ nhiều lần bắt gặp 4 đối tượng đi trên xe exciter và winner, hay bịt khẩu trang. Sự xuất hiện của 4 đối tượng này khiến cho các hộ dân lo sợ, ảnh hưởng đến công việc.