Tag:

Hoa Xuân

TTO - Chợ hoa xuân 'Trên bến dưới thuyền' năm nay có khoảng 500 nhà vườn từ nhiều tỉnh đến tham gia kinh doanh và trưng bày sản phẩm với nhiều chủng loại. Nhiều nhà vườn mong muốn bán hết hoa Tết sớm để về với gia đình. Video Hoa Xuân

Video: Chợ hoa bến Bình Đông vào mùa, nhà vườn mong hết sớm để về với gia đình
Tin nóng   |   07/02/2021
Video: Chợ hoa bến Bình Đông vào mùa, nhà vườn mong hết sớm để về với gia đình

TTO - Chợ hoa xuân 'Trên bến dưới thuyền' năm nay có khoảng 500 nhà vườn từ nhiều tỉnh đến tham gia kinh doanh và trưng bày sản phẩm với nhiều chủng loại. Nhiều nhà vườn mong muốn bán hết hoa Tết sớm để về với gia đình.