Tag:

hoa hậu

Lùm xùm về những phát ngôn vạ miệng chưa lắng, hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi tiếp tục gặp ‘họa’ khi trả lời phỏng vấn.Trước câu hỏi: “Hãy kể tên ba người nổi tiếng quê ở Bình Định”, hoa hậu Ý Nhi tự tin trả lời tên của mình trước tên vua Quang Trung. Video hoa hậu

Khán giả 'kêu trời' khi nghe hoa hậu Ý Nhi kể tên ba người nổi tiếng quê ở Bình Định
Giải trí   |   02/08/2023
Khán giả 'kêu trời' khi nghe hoa hậu Ý Nhi kể tên ba người nổi tiếng quê ở Bình Định

Lùm xùm về những phát ngôn vạ miệng chưa lắng, hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi tiếp tục gặp ‘họa’ khi trả lời phỏng vấn.Trước câu hỏi: “Hãy kể tên ba người nổi tiếng quê ở Bình Định”, hoa hậu Ý Nhi tự tin trả lời tên của mình trước tên vua Quang Trung.