Tag:

hoa giấy

Bản tin với nhiều thông tin cập nhật: Ứng dụng công nghệ số vào công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ tại TP.HCM; Giám đốc công ty môi trường chôn 25.000 tấn chất thải trái phép; Bắt nhóm đối tượng cắt trộm hơn 18 tấn sắt cầu Ghềnh ở Đồng Nai; ... Video hoa giấy

Góc nhìn trưa nay | Nông dân đẩy mạnh sản xuất khoai lang xuất khẩu
Góc nhìn trưa nay | 06/05/2023
Góc nhìn trưa nay | Nông dân đẩy mạnh sản xuất khoai lang xuất khẩu

Bản tin với nhiều thông tin cập nhật: Ứng dụng công nghệ số vào công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ tại TP.HCM; Giám đốc công ty môi trường chôn 25.000 tấn chất thải trái phép; Bắt nhóm đối tượng cắt trộm hơn 18 tấn sắt cầu Ghềnh ở Đồng Nai; ...