Tag:

hoa bán không hết

TTO - Trưa 30 tháng chạp, nhiều loại hoa, cây cảnh tại công viên 23.9 vẫn chưa được bán hết dù đã đến giờ trả mặt bằng. Nhiều người bán tức giận thà bẻ gãy, đập nát hoa chứ không chịu bán rẻ Video hoa bán không hết

Tin nóng   |   25/01/2020
Video: Người bán tức giận bẻ gãy, đập nát hoa chứ không chịu bán rẻ

TTO - Trưa 30 tháng chạp, nhiều loại hoa, cây cảnh tại công viên 23.9 vẫn chưa được bán hết dù đã đến giờ trả mặt bằng. Nhiều người bán tức giận thà bẻ gãy, đập nát hoa chứ không chịu bán rẻ