Tag:

hỗ trợ người nghèo

Để người dân thành phố, đặc biệt là những hộ gia đình công nhân bị ngưng việc có một cái tết sung túc hơn, Tổng công ty Phát điện 3 đã đến trao tận tay bà con nhiều phần quà ý nghĩa. Video hỗ trợ người nghèo

Tổng công ty Phát điện 3 hỗ trợ để người dân có tết ấm no
Bạn có biết   |   30/12/2022
Tổng công ty Phát điện 3 hỗ trợ để người dân có tết ấm no

Để người dân thành phố, đặc biệt là những hộ gia đình công nhân bị ngưng việc có một cái tết sung túc hơn, Tổng công ty Phát điện 3 đã đến trao tận tay bà con nhiều phần quà ý nghĩa.