Tag:

Hỗ trợ người dân

Sáng nay 14-1 (tức 23 tháp chạp), tại cầu Long Biên (Hà Nội) hơn 100 tình nguyện viên đã tất bật từ 5h sáng hỗ trợ người dân đưa cá vào xô đã được nối dây ròng rọc và thả cá xuống sông để cá tiếp nước an toàn. Video Hỗ trợ người dân

Tin nóng   |   14/01/2023
Video: Hơn 100 tình nguyện viên giúp dân thả cá đưa ông Công ông Táo về trời

Sáng nay 14-1 (tức 23 tháp chạp), tại cầu Long Biên (Hà Nội) hơn 100 tình nguyện viên đã tất bật từ 5h sáng hỗ trợ người dân đưa cá vào xô đã được nối dây ròng rọc và thả cá xuống sông để cá tiếp nước an toàn.