Tag:

hồ Poyang

TTO - Mô hình giống như cái cây nhưng không phải là tác phẩm nghệ thuật xuất hiện trên lòng hồ ở Trung Quốc. Nó hình thành khi mực nước trong hồ Poyang, tỉnh Giang Tây giảm xuống do nắng nóng và hạn hán bao trùm nhiều nơi trong tháng 8 ở Trung Quốc. Video hồ Poyang

Video: 'Cây' khổng lồ lộ diện trên lòng hồ ở Trung Quốc do hạn hán
Thế giới muôn màu   |   25/08/2022
Video: 'Cây' khổng lồ lộ diện trên lòng hồ ở Trung Quốc do hạn hán

TTO - Mô hình giống như cái cây nhưng không phải là tác phẩm nghệ thuật xuất hiện trên lòng hồ ở Trung Quốc. Nó hình thành khi mực nước trong hồ Poyang, tỉnh Giang Tây giảm xuống do nắng nóng và hạn hán bao trùm nhiều nơi trong tháng 8 ở Trung Quốc.