Tag:

Hillary Clinton

TTO - 6h sáng, dòng người xếp hàng dài bỏ phiếu trong cái lạnh 3 độ C tại điểm bầu cử ở khu tập thể Stuyvesant, phía đông quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ. Video Hillary Clinton

Video: Người Mỹ đi bỏ phiếu chọn tổng thống trong cái lạnh 3 độ C
Tin nóng   |   04/11/2020
Video: Người Mỹ đi bỏ phiếu chọn tổng thống trong cái lạnh 3 độ C

TTO - 6h sáng, dòng người xếp hàng dài bỏ phiếu trong cái lạnh 3 độ C tại điểm bầu cử ở khu tập thể Stuyvesant, phía đông quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ.