Tag:

hiện tượng thời tiết

Chính phủ Mỹ đang xem xét 510 trường hợp trình báo nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO), trong đó gần 200 hiện tượng đã được giải đáp, hơn 300 vụ chưa thể giải thích. Video hiện tượng thời tiết

Video: Nhiều tin báo về UFO ở Mỹ được giải đáp là do hiện tượng thời tiết, bóng bay
Tin nóng | 14/01/2023
Video: Nhiều tin báo về UFO ở Mỹ được giải đáp là do hiện tượng thời tiết, bóng bay

Chính phủ Mỹ đang xem xét 510 trường hợp trình báo nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO), trong đó gần 200 hiện tượng đã được giải đáp, hơn 300 vụ chưa thể giải thích.