Tag:

hiếm có

TTO – Cá sấu mõm dài dễ khiến người ta liên tưởng đến một con quái vật từ thời tiền sử với thân hình rắn chắc và cái mõm dài nhiều răng sắc nhọn. Cá sấu mõm dài đã tồn tại trên Trái Đất và không thay đuổi suốt 100 triệu năm qua. Video hiếm có

Cận cảnh loài cá sấu mõm dài tồn tại từ thời tiền sử 100 triệu năm qua
Thú vị   |   05/07/2021
Cận cảnh loài cá sấu mõm dài tồn tại từ thời tiền sử 100 triệu năm qua

TTO – Cá sấu mõm dài dễ khiến người ta liên tưởng đến một con quái vật từ thời tiền sử với thân hình rắn chắc và cái mõm dài nhiều răng sắc nhọn. Cá sấu mõm dài đã tồn tại trên Trái Đất và không thay đuổi suốt 100 triệu năm qua.