Tag:

hi sinh

Đồn biên phòng Bát Mọt thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang hoàn tất thủ tục pháp lý để nhận đỡ đầu hai con nhỏ của Thiếu tá Vi Văn Nhất – người đã hi sinh khi đánh án ma túy ở vùng biên Việt - Lào. Video hi sinh

Đồn biên phòng Bát Mọt nhận đỡ đầu 2 con của Thiếu tá biên phòng hi sinh khi đánh án ma túy
Tin nóng | 07/06/2019
Đồn biên phòng Bát Mọt nhận đỡ đầu 2 con của Thiếu tá biên phòng hi sinh khi đánh án ma túy

Đồn biên phòng Bát Mọt thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang hoàn tất thủ tục pháp lý để nhận đỡ đầu hai con nhỏ của Thiếu tá Vi Văn Nhất – người đã hi sinh khi đánh án ma túy ở vùng biên Việt - Lào.