Tag:

Hhen Nie

Lần đầu tiên, Xe phở yêu thương về buôn Hoa hậu H’Hen Nie, đưa chuyên gia cùng Hoa hồi Vàng về dạy nàng hậu cách nấu phở để phục vụ buôn làng. Video Hhen Nie

Xe phở yêu thương về buôn hoa hậu H’hen Nie
Bạn có biết   |   16/12/2022
Xe phở yêu thương về buôn hoa hậu H’hen Nie

Lần đầu tiên, Xe phở yêu thương về buôn Hoa hậu H’Hen Nie, đưa chuyên gia cùng Hoa hồi Vàng về dạy nàng hậu cách nấu phở để phục vụ buôn làng.