Tag:

Heo về chợ tăng đột biến

Nhu cầu cao khiến lượng heo nhập về chợ đầu mối tại TP.HCM hiện tăng mạnh so với trước đó. Tuy vậy, mức giá vẫn giữ ổn định, thậm chí giảm nhẹ. Video Heo về chợ tăng đột biến

Heo về chợ tăng đột biến, giá ổn định
Tin nóng   |   23/01/2020
Heo về chợ tăng đột biến, giá ổn định

Nhu cầu cao khiến lượng heo nhập về chợ đầu mối tại TP.HCM hiện tăng mạnh so với trước đó. Tuy vậy, mức giá vẫn giữ ổn định, thậm chí giảm nhẹ.