Tag:

hệ thống rễ

Trò chuyện, trao đổi thức ăn và thậm chí là... đánh nhau, những cái cây và hệ thống rễ của chúng giống như một mạng internet ngầm rộng lớn. Chúng không hề đơn độc như ta nghĩ. Video hệ thống rễ

Bạn có tin những cái cây đang đánh nhau dưới chân mình?
Bạn có tin những cái cây đang đánh nhau dưới chân mình?

Trò chuyện, trao đổi thức ăn và thậm chí là... đánh nhau, những cái cây và hệ thống rễ của chúng giống như một mạng internet ngầm rộng lớn. Chúng không hề đơn độc như ta nghĩ.