Tag:

hệ thống nước máy

10,5 triệu m3 là số lượng nước ngầm mà người dân trên cả nước khai thác chỉ trong 1 ngày đêm. Đáng nói hơn hết, ở có nhiều thành phố lớn như: Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ,… người dân vẫn sử dụng nguồn nước này cho sinh hoạt hàng ngày. Video hệ thống nước máy

Giảm khai thác nước ngầm, đảm bảo an ninh nguồn nước
Bạn có biết   |   29/04/2022
Giảm khai thác nước ngầm, đảm bảo an ninh nguồn nước

10,5 triệu m3 là số lượng nước ngầm mà người dân trên cả nước khai thác chỉ trong 1 ngày đêm. Đáng nói hơn hết, ở có nhiều thành phố lớn như: Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ,… người dân vẫn sử dụng nguồn nước này cho sinh hoạt hàng ngày.